HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

Phụ nữ Trường Tiểu học Trần Phú học tập và làm theo lời dạy Bác Hồ

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

VUI HỘI TRĂNG RẰM_TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2020-2021

HỌP TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THÔNG QUA PHẦN MỀM ZOOM CLOUD MEETING