TỔ CHỨC HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NGÀY HỘI GIAO LƯU HỌC SINH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

LỄ TRAO TẶNG THƯ VIỆN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Học sinh Trường Trần Phú tập thể dục giữa giờ

Tập thể giáo viên Trường TH Trần Phú quyên góp ủng hộ lũ lụt đồng bào miền Trung