CUỘC THI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT” SÂN CHƠI LÀNH MẠNH, BỔ ÍCH

CUỘC THI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT”
SÂN CHƠI LÀNH MẠNH, BỔ ÍCH
—-

         Nhằm góp phần ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy – học, giúp học sinh tiểu học rèn luyện phát triển ngôn ngữ, hiểu rõ lịch sử, văn hóa để thêm yêu quê hương, đất nước, trân trọng và giữ gìn tiếng Việt. Thực hiện kế hoạch  số 123/KH-THTP, ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trường Tiểu học Trần Phú về tổ chức sân chơi “ Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet cấp trường. Ngày 4  tháng 1 năm 2023, Trường Tiểu học Trần Phú đã tổ chức sân lành mạnh, bổ ích mang tên “ Trạng Nguyên Tiếng Việt”  dành cho học sinh cấp trường. Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh cả trường tham gia.