HỘI THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

HỘI THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN
Năm học : 2022 – 2023
—-

     Thực hiện Kế hoạch  Số:106 /KH-UBND của UBND huyện Tân Hồng, ngày 23 tháng 3 năm 2023 Về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tân Hồng, lần thứ 11, năm 2023.

     Trường Tiểu học Trần Phú đã triển khai phát động hội thi khuyến khích học sinh phát huy khả năng của học sinh, tạo sân chơi sáng tạo, và thiết thực cho toàn thể học sinh trong đơn vị.

     Qua thời gian phát động phong trào, nhà trường đã nhận được hơn 30 sản phẩm dự thi của hơn 30 học sinh từ khối 1 đến khối 5.

    Hội thi năm nay các em đã tích cực tham gia và có những sản phẩm thẩm mỹ, đẹp, chất lượng, tận dụng những vật không sử dụng tạo ra những sản phẩm mang tính sáng tạo cao.

     Qua hội thi nhà trường đã chọn được 06 sản phẩm dự thi cấp huyên.