BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

TẬP THỂ TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

TẬP THỂ TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Trong bối cảnh thế giới đang chống chọi với dịch bệnh nguy hiểm Covid – 19, bằng tinh thần thép, toàn Đảng toàn dân quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Điều này được minh chứng bằng hai lần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trong khoảng tháng 4 và nửa đầu tháng 9 vừa qua. Hòa chung không khí vui mừng đó, trường Tiểu học Trần Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao quý mà Đảng và nhân dân giao phó. Ngay từ đầu năm học, với rất nhiều khó khăn, song với mọi nổ lực, Ban giám hiệu và giáo viên đã đưa hoạt động dạy và học đi vào nề nếp.

Là một trường trọng điểm của huyện Tân Hồng, trường tiểu học Trần Phú nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp, sự tin tưởng gửi gấm con em của phụ huynh trên địa huyện, Nhà trường lấy đặt mục “ dạy thực chất, học thực chất, chất lượng thực chất” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nhà trường. Trong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục đã và đang từng bước thực hiện chủ trương đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Năm học 2020 – 2021, cả nước tiến hành thay sách giáo khoa lớp Một. Điều này đã mở ra không ít trước những thách thức mới cho ngành và cho cả nhà trường. Bên cạnh việc triển khai các đầu sách giáo khoa mới, tập huấn cách sử dụng và phương pháp dạy học từ các nhà xuất bản, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng và khẩn trương thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn trường.2,3

Ngày 25 tháng 09 năm 2020, Ban giám hiệu đã mở chuyên đề triển khai các văn bản cần thiết giúp giáo viên nắm bắt kịp thời những qui định, những cách thức mới, những định hướng mới của ngành. Trong buổi triển khai, giáo viên được tiếp cận Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 ban hành Qui định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 ban hành Điều lệ Trường tiểu học, Hướng dẫn 648/SGDĐT-GDTH về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học kể từ năm học 2020 – 2021 và Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng. Với sự phối hợp nhịp nhàng từ Ban giám hiệu công với cách làm khoa học và có sự đầu tư hiện đại, Ban giám hiệu đã giúp giáo viên dễ dàng và nắm bắt cận kẻ các văn bản.

45

Trong thời gian tiếp thu, giáo viên cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những cách làm hay, những kinh nghiệm hiệu quả và sáng tạo, được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ Ban giám hiệu nhà trường. Buổi triển khai thực sự đạt được hiệu quả góp phần quyết định chất lượng giáo dục toàn diện nhằm mục tiêu phát huy năng lực tự chủ của học sinh trong trường theo nhu cầu phát triển hiện nay.

Sa Rài, ngày 26 tháng 09 năm 2020

Tác giả: Bùi Thị Thu Thương GV lớp 4A3, Trường TH Trần Phú