SKKN – Một số giải pháp giúp học sinh kết nối bài học với cuộc sống một cách hiệu quả.

Tên file: 7.THU-THUONG-DON-YEU-CAU-CONG-NHAN-SANG-KIEN-2024.pdf
Tải về

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 2A1 trường Tiểu học Trần Phú

“ kết nối bài học với cuộc sống” một cách hiệu quả.

 

7.THU THƯƠNG – ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 2024