Học sinh trường Tiểu học Trần Phú xuất sắc đạt giải cao

Học sinh trường Tiểu học Trần Phú xuất sắc đạt giải cao
Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tiểu học huyện Tân Hồng
Năm học : 2023 – 2024

     Ngày 01, 02 tháng 4 năm 2024, học sinh trường Tiểu học Trần Phú tham dự hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Tiểu học huyện Tân Hồng năm học 2023 – 2024.

    Tham dự hội thi Hùng biện Tiếng Anh này có sự tham gia của tất cả các trường Tiểu học trong huyện, trường Tiểu học Trần Phú có 02 đội tham dự với 06 em tham gia cả 2 phần thi Hùng biện và Rung chuông vàng.

     Đội 1 gồm các em : Nguyễn Hiền – 5A3, Khánh Hà – 5A3 và Bảo Trân-5A4.

     Đội 2 gồm các em : Minh Quân – 5A1, Quốc Thiên – 5A2 và Công Minh-5A2.

     Với quyết tâm cao, sự chuẩn bị kỹ và cùng với nỗ lực của các em đã thành tích rất cao trong hội thi này.

      1. Phần thi Hùng biện : Đội 2 đạt giải Khuyến khích.

                                            Đội 1 xuất sắc đạt giải Nhì.

      2. Phần Thi Rung Chuông vàng : Bạn Bảo Trân xuất sắc đạt giải Nhất. Bạn Công Minh xuất sắc đạt giải Nhì, và các bạn còn lại đạt giải Khuyến khích.