HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Sáng ngày 01/10/2020 tại Trường TH Trần Phú tổ chức tuyên truyền tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”

Khai mạc buổi tuyên truyền là phần tuyên bố lý do của cô, Phạm Kim Lộc.

HocTapSuotDoi6

Thể hiện tinh thần cho tuần lễ học tập suốt đời 01/10/2020 – 07/10/2020. Thầy hiệu trưởng Lê Văn Nông có đôi lời phát biểu.

HocTapSuotDoi2

              Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền .

      HocTapSuotDoi7                     HocTapSuotDoi3                    HocTapSuotDoi1