HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

h1

     Đọc sách là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, để duy nét văn hóa này, ngày 21 tháng 04 hằng năm được chọn làm ngày sách Việt Nam.

     Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2021, trường Tiểu học Trần Phú đã kết hợp với Thư viện lưu động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội đọc sách với với chủ đề Thư viện lưu động “ Ánh sáng tri thức” nhằm mang kiến thức trong mỗi trang sách đến với từng học sinh của trường.

h2          h3

     Nhà trường cùng các anh chị trong đội Thư viên lưu động tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hội. Sân trường được chia thành ba khu vực: khu vực đọc sách, khu vực vẽ tranh và khu vực sáng tạo. Ngay từ sáng sớm, không khí trên sân trường rất náo nhiệt. Giáo viên và học sinh trong trường có mặt rất sớm để tham gia ngày hội. Học sinh được tham gia rất nhiều trò chơi, nhiều phần thưởng có ý nghĩa được trao đến cho những học sinh tham gia phong trào nhiệt tình.

     Ngày hội đã mang đến những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ngày một phát huy.

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng ngày đọc sách

h4                           h9                                h8

h6                           h5                                h7

Tác giả: Lê Văn Nông